Karin de Waard-Hoek

Mijn naam is Karin de Waard-Hoek. In het dagelijks leven werk ik als Adviseur Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank West-Friesland. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de Sint Martinus parochie in Bovenkarspel waar ik coördinator van de doopgroep ben en deel uit maak van de avondwake groep.

Ik ben lid van CDA Stede Broec omdat ik me betrokken voel bij een partij die recht door zee is, vooruit kijkt, hobbels durft te nemen, veel vakmanschap in huis heeft en waar mensen op een respectvolle manier kunnen en willen samenwerken. Samen bereik je immers meer dan alleen! Met elkaar kunnen wij ook in de komende jaren slagvaardig en daadkrachtig werken aan een (nog) mooier Stede Broec.