Bomenkap in Stede Broec

CDA-raadslid Jean Pierre Kroezen vroeg in de Raadsvergadering van december 2020 aandacht via een amendement van het CDA om bomenkap te voorkomen. In de commissie Grondgebied Zaken was het voorstel ‘’Vergroten Biodiversiteit’’ besproken, waarin staat dat op bepaalde stukken in de groenvoorziening bomen moeten plaatsmaken voor biodiversiteit. Kortgezegd, bomen weg en insectvriendelijke beplanting daarvoor in de plaats. In maart 2021 volgt er nog een speciaal bomenbeleidsstuk. Maar het kappen van bomen begint nu al, in januari 2021.

CDA Stede Broec wil het kappen van bomen echter beperken. Elke boom die gekapt is, krijg je niet meer terug. Het is wat ons betreft een verkeerde keuze om bomen te kappen, zeker ook gezien de klimaatcrisis waarin bomen een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn.

Het CDA heeft in haar amendement gevraagd om te wachten met bomen kappen tot het bomenbeleidsstuk is behandeld in de commissievergadering van maart.

De andere politieke fracties vonden echter dat je het beleid aan de professionals moet overlaten. Wethouder Nootebos gaf aan dat er serieus naar bomenkap wordt gekeken en dat er voor elke gekapte boom een nieuwe boom wordt teruggezet. Hij deed ook de toezegging dat er niet onnodig bomen gekapt gaan worden in deze periode, maar dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om bomen te kappen die in de weg staan voor bijvoorbeeld een nieuwe brug voor de vaarroute langs het Nassaupark.

Het amendement werd uiteindelijk niet gesteund door de andere fracties en werd door de Jean Pierre met bovenstaande toezeggingen van de wethouder in acht nemend, terug genomen. CDA Stede Broec zal echter waakzaam blijven in deze kwestie en de wethouder controleren op deze toezeggingen.