CDA Stede Broec reageert op raadsvoorstel Uitbreiding Streekhof

Voorzitter,

Voor ons ligt een raadsvoorstel voor uitbreiding van het Streekhof. Een concreet voorstel dat een duidelijke oplossing geeft aan een toekomstbestendige doorontwikkeling van het gehele centrum. De fractie van het CDA ziet in dit voorstel een positieve ontwikkeling voor de zittende ondernemers en het gehele centrum van Stede Broec.

De gemeente Stede Broec heeft jarenlang fors geïnvesteerd in het aankopen van ruimte om het Streekhof te kunnen uitbreiden. Met de ideeën en verwachtingen van jaren geleden zijn de afgelopen 15 jaar veel huizen in de Schaperstraat gekocht. Ook is er in de regio behoorlijk gestreden om een forse uitbreiding tot zo’n 12.000M2 mogelijk te maken. Helaas zijn de oorspronkelijke ideeën en verwachtingen niet meer van deze tijd en dus niet realiseerbaar. Een uitbreiding op veel kleinere schaal past bij de mogelijkheden die er nu zijn.

Wij zijn blij dat dit college gesteund door de voltallige gemeenteraad werk heeft gemaakt van het vinden van een toekomstbestendige oplossing. Meer dan eens is er de afgelopen jaren in open of besloten vergadering met een door de alle partijen gesteund standpunt verder gekeken naar de ontwikkelingen. Uiteraard moeten er nog een heel aantal details worden uitgewerkt. Wij zijn echter blij met de positieve grondhouding dat er door Deen/Aldi constructief wordt nagedacht om een mooi en succesvol winkelcentrum te realiseren. Naast de stappen die aan de kant van de Schaperstraat worden gezet is er ook een beeld om het totale centrum af te maken met voldoende gratis parkeergelegenheid op de begane grond. Een speciaal punt hierin is het creëren van het verblijfsterrein. Hiervoor zal de bestemming van een aantal panden moeten worden aangepast. Onze vraag is hoe het met de ontwikkeling van het verblijfsterrein staat. Wanneer wordt hiermee begonnen?

In het NHD van vandaag stond een stuk vanuit de bewoners van de Schaperstraat. Graag horen wij hoe het deze zijn of worden geïnformeerd.

De ontsluiting van het nieuwe parkeerterrein aan de Stuifberglaan zal nog enig uitzoekwerk vergen. Wij vragen extra aandacht dat er goed gekeken wordt naar de effecten die de spoorwegovergang hier kan geven. Wij wachten de ideeën hierover af.

Ook vragen wij extra aandacht over de aansluiting van het nieuwe gedeelte met het bestaande winkelcentrum. Wij verwachten dat Deen/Aldi in goed overleg met de bestaande ondernemers een oplossing zal worden gevonden. In deze uitbreidingen vragen wij ook aan DEEN/Aldi om in goed overleg met Smit Tweewielers te blijven en de mogelijkheden en zijn wensen te bekijken.

Tot slot voorzitter, kunnen wij ons ook vinden in de bijstelling van de fases, de benodigde financiering en gevonden dekking. De aanslag op de reserve van Stede Broec is groot. Wij delen echter de mening van het college dat gezien de huidige  stand van zaken dit de beste oplossing is. Andere paden bewandelen of onderzoeken zal naar onze verwachting alleen maar nog meer uitstel en nog meer kosten met zich meebrengen.

Wij wensen DEEN/Aldi en het college succes met de verdere uitbreiding.

Tot zover,
CDA Stede Broec