CDA Stede Broec stemt in met raadsvoorstel Precariobelasting

Artikel 228 van de  Gemeentewet  zegt: ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, kan een precariobelasting worden geheven. Daar gaat dit Raadsvoorstel nu over, het heffen en overgaan tot  het vorderen van precariobelasting in onze gemeente.

In 2014 incasseerden volgens het CBS 207 gemeenten deze belasting waarvan 70 deze belasting vorderden van een Nutsbedrijf, om zo op rechtmatige wijze extra inkomsten voor hun gemeenten te genereren. Vooral grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar zien deze miljoenenheffing als een reguliere inkomstenpost bij hun begroting.

Energiebedrijven verrekenen deze heffing weer over alle burgers via hun energienota. Wat in de praktijk betekent dat in Stede Broec de burger ook indirect meebetaald aan de extra inkomsten van deze precario-heffende gemeenten. Vanuit West-Friesland is dan ook een brief naar de minister gegaan om aan deze situatie een eind te maken. Maar omdat deze precario-heffende gemeenten deze inkomsten nodig hebben en er nog geen andere middelen zijn om dit verlies aan inkomsten te compenseren, blijft de precariobelasting nog zeker tot 2027 gelden.

Zolang artikel 228 van deze gemeentewet niet door de Tweede en Eerste Kamer wordt veranderd, blijven onze inwoners met 30 euro per jaar per energieaansluiting aan deze regeling meebetalen. Dit jaar is er echter nog de mogelijkheid om de precariobelasting ook in Stede Broec te gaan heffen en te vorderen. Dit betekent dat elke aansluiting 0,07 eurocent extra over  de energierekening gaat betalen, maar daarvoor krijgt Stede Broec wel € 528.000,- extra precariobelasting inkomsten. Die wij voor nader te bepalen zaken, zoals verlaging van de rioolheffing, activiteiten/taken voor de samenleving of de openbare ruimte zouden kunnen gebruiken.

CDA Stede Broec vindt dat zolang dit belastingrecht geldt, wij dan ook voor onze inwoners van dit legitieme recht gebruik moeten maken. Wij denken dat het niet aan onze inwoners is uit te leggen dat Stede Broec niet van dit legitieme recht gebruik gaat maken. Wij stemmen daarom in met dit Raadsvoorstel.