Kunstgras voor KGB en De Zouaven

Daar is hij weer zou ik bijna zeggen: de discussie rondom het kunstgras. Sommige partijen beweren dat de het allemaal te snel is gegaan, maar vanuit CDA Stede Broec houden wij eigenlijk wel van die snelheid. Slagvaardig en daadkrachtig handelen. Mits het maar wel weloverwogen is. Aangezien we dit onderwerp inmiddels in 4 commissies en 2 Raadsvergaderingen uitvoerig hebben besproken, is dat naar ons idee voldoende.

Maar goed, kunstgras voor KGB en Zouaven, een wens die er al geruime tijd ligt. Een wens die ook bij veel partijen in het verkiezingsprogramma was opgenomen, een wens die daarom ook niet geheel onverwacht in het raadsprogramma is opgenomen. Het is zelfs een wens die bij het vorige college al speelde, laten we ook dat niet vergeten.

Het aanschaffen van kunstgrasvelden is een politieke keuze. We zijn blij dat er snel gehandeld kan worden zodat de verenigingen nog voor het nieuwe seizoen de beschikking hebben tot de velden. Doordat kunstgrasvelden vaker bespeelbaar zijn, kunnen deze beter worden benut en kan er meer gesport worden in onze gemeente. Goed voor de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast zijn verenigingen beter in staat om leuke bijeenkomsten voor sponsors en andere bedrijven te organiseren. Wellicht wat extra inkomsten voor de clubs?

En vergeet niet dat kunstgras echt niet uniek is hoor. Zeker op het niveau van onze verenigingen is het niet bepaald een prestige project. Wedstrijden kunnen vaker doorgaan en velden kunnen beter en vaker worden benut. Het begon met een mooi initiatief vanuit KGB die twee goed bruikbare tweedehands velden beschikbaar vond voor een geringe prijs. Ondanks dat er met de eventuele aanleg evengoed een slordige 6 ton gemoeid zal gaan, betekende dit initiatief vanuit de verenigingen toch een besparing van ruim 3,5 ton. En wie weet wat met eigen werkzaamheid nog meer. Maar dan moest er wel snel gehandeld worden. We zijn blij dat dit college snel en daadkrachtig aan de slag is gegaan. Ook verdient de ambtelijke ondersteuning een dikke pluim voor het snelle en daadkrachtige handelen. Door hen kunnen de beide verenigingen als alles doorgaat al voor het nieuwe seizoen op kunstgras spelen. Nogmaals, we zijn verheugd met het adequate handelen van dit college en de ambtenaren zodat onze mooie voetbalverenigingen naar alle waarschijnlijkheid nog voor het nieuwe seizoen van de velden gebruik kunnen maken. We wensen de clubs veel succes bij de realisatie van de velden en alles wat daar bij komt kijken. En nu maar hopen dat er vele mooie kampioenschappen mogen volgen.

Namens de fractie van CDA Stede Broec,

John Kok