Motie Ontsluiting vaarwater Stede Broec Zuid

CDA Stede Broec heeft het college via een motie verzocht een verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de watertoegankelijkheid van Stede Broec Zuid te verbeteren in combinatie met het onsluiten van vaarwater van de nieuwe wijk Buitenveld.

MOTIE

Onderwerp: Verkennend onderzoek ontsluiting vaarwater Stede Broec Zuid

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 24 november 2016

Constaterende dat:

  • De afspraak is gemaakt dat de nieuwe wijk Buitenveld vaarwatertoegankelijk moet worden;
  • Stede Broec zuid niet vaarwatertoegankelijk is;
  • Er sloten door Stede Broec zuid lopen die vaartoegankelijk gemaakt zouden kunnen worden.

Overwegende dat:

  • Er bij ons het idee leeft dat wellicht werk met werk gemaakt kan worden door de watertoegankelijkheid van Buitenveld te realiseren door Stede Broec zuid aan te sluiten op het vaarwater en Buitenveld aan dit vaarwater te koppelen;
  • Het ons onduidelijk is welke technische mogelijkheden en obstakels, kosten en financiering hiermee gepaard gaan.

Verzoekt het college:

  1. Een verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de watertoegankelijkheid van Stede Broec zuid in combinatie met het vaarwater ontsluiten van de nieuwe wijk Buitenveld.