Onderzoek: Gemeentelijke fusies veel nadelen

Wederom is er een rapport verschenen over Gemeentelijke fusies en herindeling. Ditmaal van Bieuwe Geertsema. De heer Geertsema heeft grotendeels in opdracht van het Gronings Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden zijn promotieonderzoek gedaan. De conclusie van deze promovendus: een fusie is zeker niet noodzakelijk.

De alarmbellen die zouden moeten gaan rinkelen voordat je een gemeente tot herindeling dwingt, rinkelen niet. Het feit dat men denkt dat grotere gemeenten schaalvoordelen hebben, terwijl kleinere gemeenten de nadelen ondervinden, blijkt totaal niet het geval te zijn. Het Kabinet becijferde in 2012 maar liefst 1 miljard euro bezuinigingen door herindelingen. Echter, dit blijkt vooral wensdenken te zijn geweest.

Daarnaast komt uit het onderzoek van de heer Geertsema ook naar voren dat opschaling geen doelmatigheid voordelen heeft. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand, aldus zijn conclusie. De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur. Daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. De onderzoeker becijferde o.a. ook dat gemeenten in samenwerkverbanden gemiddeld 4% meer aan rentekosten kwijt zijn voor leningen dan wanneer zij dit individueel zouden regelen.

De gemeente Stede Broec ondervindt op dit moment de negatieve financiële gevolgen van de ambtelijke SED fusie. In 2017 en 2018 zijn er opnieuw maatregelen in de ambtelijke organisatie nodig om de problemen op te lossen (schatting: 1,7 miljoen euro!). En daar bovenop ook nog eens 2 ton om technische (ICT) problemen op te lossen. Als je alle financiële kosten en bestuurlijke problemen van de afgelopen 2 jaar optelt, kun je volgens CDA Stede Broec niet anders dan de promovendus Geertsema gelijk geven.

Zijn advies: denk goed na over herindeling en realiseer je dat je er financieel niets mee opschiet en dat opschaling ook geen doelmatigheid voordelen biedt. Een advies waar het CDA Stede Broec al jaren achter staat en jammer genoeg voor onze gemeente, wederom gelijk in heeft gekregen.