Vincent Botman

Mijn naam is Vincent Botman. Ik ben op dit moment werkzaam als beleidsmedewerker Economische Zaken bij de CDA Tweede Kamerfractie in Den Haag. In het verleden heb ik ook de Statenfracties van CDA Provincie Noord-Holland en CDA Provincie Utrecht ondersteund. Dit heeft mij veel inzicht gegeven in verschillende dossiers en hoe de verschillende bestuurslagen in de praktijk werken. Ik heb gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, de minor Ondernemerschap en de master Bestuurskunde heb ik aan deze universiteit afgerond. Tijdens mijn studentenperiode heb ik ook een bestuursjaar gedaan als bestuurslid Sales bij Faculteitsvereniging der Sociale Wetenschappen EOS (2000 leden) en was ik student-assistent bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Hoe terecht gekomen bij CDA Stede Broec? 
Ik volg vanaf de middelbare school de landelijke en de lokale politiek. Door mijn interesse in de politiek ging mijn profielwerkstuk over de vraag wat de voor- en nadelen op de korte en de langere termijn zouden zijn van een mogelijke fusie van de gemeente Stede Broec met andere gemeenten. Hierbij heb ik interviews afgenomen bij het college van Stede Broec (periode 2006-2010), waar het CDA deel van uitmaakte. Toenmalig CDA wethouder Barbara Reus- de Wit zag mijn interesse en heeft mij in 2009 gevraagd of ik lid wilde worden. Ik ben lid geworden omdat ik mij kan vinden in de standpunten en omdat het een erg leuke, actieve en betrokken groep is. Op 21-jarige leeftijd ben ik de voorzitter van CDA Stede Broec geworden, destijds was ik een van de jongste afdelingsvoorzitters van Nederland. Inmiddels ben ik verhuisd naar Amsterdam. Vanwege de band met de gemeente waar ik geboren en opgegroeid ben en de leuke groep mensen ben ik ondanks de verhuizing de voorzitter van de afdeling gebleven. Dit zal ik tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 blijven, daarna zal ik het stokje overgeven.

Mijn hobby’s zijn hardlopen, reizen en leuke activiteiten in het weekend ondernemen. Verder vind ik het leuk om nieuws- en actualiteitenprogramma’s te volgen.