Zelfstandig Stede Broec

Stede Broec is ambtelijk gefuseerd met Enkhuizen en Drechterland (SED). Dat wil zeggen dat alle ambtenaren nu één organisatie vormen. Dit is gedaan om de versnippering te voorkomen. Was er in het verleden één ambtenaar voor een taak, dan zijn dat er nu drie. Bij ziekte kunnen ze elkaar vervangen. Klinkt goed en is op onderdelen ook wel goed. Het is echter nog lang niet op orde. Laat dat eerst maar gebeuren wat ons betreft en daarom hebben we daar ook geld voor uitgetrokken.

De vraag is of de volgende stap, een bestuurlijke fusie, dus één burgemeester, één college en één gemeenteraad ook beter is. Sommige partijen kunnen niet wachten om deze volgende stap te zetten.
Hieronder zetten we de feiten voor u op een rijtje:

Voordelen Nadelen
Bestuurskracht in de regio
Meer zeggenschap in de regio Burgers zijn meer ontevreden bij grotere gemeenten


Grotere afstand tot de burgers, betrokkenheid neemt af

Kosten
Kosten bestuur nemen iets af


De gemeente ontvangt eenmalig een flinke pot geld om de fusie soepel te laten verlopen

Kosten ambtelijke organisatie nemen toe. Lonen in een grotere gemeenten zijn hoger


Er is veel geld nodig om een bestuurlijke fusie soepel te laten verlopen. Bovendien neemt de jaarlijkse uitkering van het Rijk na 4 jaar aanzienlijk af.


Schaalvergroting maakt het totaal duurder en minder efficiënt

Voorzieningen
Meer eenheid in beleid Minder voorzieningen in de wijken/ bestaande gemeenten. Om financiële tegenvallers op te vangen worden voorzieningen zoals een zwembad makkelijker gesloopt (we hebben er namelijk nóg drie in de grotere gemeente)

Wat hierboven staat hebben we niet zelf bedacht maar is de conclusie van alle wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan. Een gemeente zoals Stede Broec met 21.600 inwoners is makkelijk in staat om zelfstandig te blijven. Daarom blijft het CDA Stede Broec vóór een zelfstandig Stede Broec.

Goede maat
Europees bezien is het Nederlandse lokale bestuur ‘redelijk grootschalig’, stelde Denters. Europese gemeenten hebben een gemiddeld inwonersaantal van 5.000; beduidend minder dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. Toch wordt er nog altijd discussie gevoerd over de goede maat voor Nederlandse gemeenten.

Meer informatie:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2220117-bewoners-sittard-geleen-niet-blij-met-fusie-groter-is-niet-beter.html

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20171205_00051806/born-voelt-zich-stiefkind-van-sittard-geleen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/coelo-fusies-leveren-geen-geld-op.9435558.lynkx

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/louter-negatieve-effecten-bij-herindeling.9471176.lynkx

https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/2017/310-gemeentelijke-herindeling-heeft-geen-effect-op-de-uitgaven-of-de-belastingdruk-van-gemeenten

https://www.rug.nl/feb/news/2017/samenwerking-gemeenten-bespaart-geen-geld

https://www.rug.nl/news/2014/06/0627-gemeentelijke-herindeling

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/27/samenwerking-gemeenten-levert-geen-besparing-op-14262970-a1582840

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/238618/Efficiency-bij-gemeentelijke-herindelingen.pdf

https://ris.utwente.nl/ws/files/5142513/Rapport_Lokale_legitimiteitsmonitor.pdf