Winkels in Stede Broec open op zondag: ja of nee?

CDA Stede Broec heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met de nieuwe verordening winkeltijden Stede Broec. Deze verordening stelt dat de winkels in onze gemeente ook op zondag open mogen. Dit onderwerp is 2 jaar terug ook door de raad behandeld, maar toen werd besloten om steun te geven aan de wensen van met name de ondernemers in het Streekhof om de verordening niet aan te passen.

De meningen binnen CDA Stede Broec over dit onderwerp zijn verdeeld. Tijdens de stemming in de raadsvergadering heeft het CDA dan ook niet unaniem voor of tegen de verordening gestemd. Hieronder een uiteenzetting van de argumentering binnen onze partij.

Jean Pierre Kroezen, raadslid voor het CDA, stelt, ook namens raadsleden Hugo Prinse en Trudi Rood-Bakker: ‘’We zijn allemaal trots op ons winkelcentrum, met een combinatie van grotere winkelketens en kleinere onderscheidende zelfstandigen. Juist deze laatste groep gaf 2 jaar terug en recent via een enquête duidelijk aan dat ze geen behoefte hebben aan aanpassingen in de winkeltijden. Ze zien hogere kosten als ze op zondag open gaan of ze zien omzet wegvloeien als andere op zondag open zijn. Bij uitbreiding van het winkelcentrum, ligt de nadruk op het betrekken van de kleine zelfstandige, omdat juist daar de onderscheidende kracht zit van ons mooie winkelcentrum. Die kleine ondernemers zullen het niet gemakkelijk hebben om alle zondagen de winkel geopend te krijgen. Wat we niet willen uitstralen is een winkelcentrum met “gaten”. Dan raakt de loop er uit. Willen wij een leefbaar winkelcentrum houden dan moeten wij zuinig op deze ondernemers zijn en met ze meeleven en meedenken.’’

Jean Pierre vervolgt: ‘’Onze bezwaren op het aanpassen van de verordening hebben behalve een praktische ook een ideologische kant. Als men altijd kan winkelen, legt dat de nadruk wel bijzonder sterk op het consumentisme. Bij mij stuit dat op weerzin. Er zijn ook andere dingen in het leven belangrijk. Het verenigingsleven dat het moet hebben van de zondag zal verder onder druk komen te staan. Ik vind dat een vaste rustdag, niet alleen uit christelijk perspectief, voor iedereen verreweg het makkelijkst is. De zondag open betekent dat een winkel op een andere dag dicht is. Waar nu orde is, ontstaat chaos. Minder regels betekent in dit geval dat we als samenleving minder vrij zijn.’’

Fractievoorzitter en raadslid John Kok begrijpt het standpunt van Jean Pierre, maar zet de kwestie, ook namens raadslid Marloes Verbaan-Jutte, als volgt uiteen: ‘’Bij mij gemengde gevoelens: ik zie wel wat in boodschappen doen op zondag, maar niet in de mogelijkheid tot uitgebreid winkelen élke zondag. Een Gamma, een Noppes, een Ranzijn, zij kunnen die keuze zelf maken, want zij zijn niet afhankelijk van een gezamenlijk pand. Bij het Streekhof daarentegen ligt het anders. Als het hele Streekhof elke zondag open mag, zal de praktijk zijn dat het merendeel dicht is, met verloedering van het mooie centrum tot gevolg.

De uitdaging ligt wat mij betreft ook met name bij het Streekhof: de kracht van het Streekhof is de variëteit aan kleine ondernemers. Ook in de uitbreiding willen we daar extra plaats voor om er een mooi centrum van te houden. De kleine ondernemer geeft aan geen behoefte te hebben aan het vrijgeven van de winkeltijden (let op, 99% van de ondernemers in het Streekhof geeft aan de huidige verordening prima te vinden!). En ik ben ook van mening dat juist die kleine ondernemer beschermd moet worden.

Maar ik zie ook dat we mee moeten gaan met de tijd. Er is behoefte aan boodschappen doen op zondag en ook aan tuincentra, doe het zelf winkels en meubelketens. Dus ik kan instemmen met het vrijgeven van de winkeltijden, maar doe een nadrukkelijke oproep aan de winkeliersvereniging van het Streekhof om snel met elkaar om tafel te gaan hoe hier in de praktijk mee om te gaan, zodat er duidelijke afspraken komen en met name de kleine ondernemers worden beschermd en het mooie winkelcentrum dat we hebben zijn kracht blijft behouden. Uiteraard heb ik er net als de andere fracties alle vertrouwen in dat de ondernemers hier gezamenlijk in goed overleg uit zullen komen.’’