Coalitieakkoord CDA Stede Broec, ODS en VVD

Stede Broec heeft de primeur; de drie grootste politieke partijen hebben als eerste in Westfriesland de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond. ODS, VVD en CDA Stede Broec zijn samen goed voor 14 van de 19 zetels en vormen zo een breed gedragen coalitie.

ODS startte met oriënterende gesprekken met alle politieke partijen. Uiteindelijk is ervoor gekozen recht te doen aan de verkiezingsuitslag. De coalitiebesprekingen zijn daarna voortgezet onder begeleiding van informateur/begeleider Jos Bakker. Het resultaat is het coalitieakkoord: Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen 2022 – 2026.

Coalitieakkoord

John Kok, fractievoorzitter CDA Stede Broec: “Ons doel is Stede Broec nóg beter maken. Met 5 zetels hebben we veel vertrouwen van de inwoners van Stede Broec gekregen om die klus te gaan klaren. Die verantwoordelijkheid nemen we graag. Met zowel ODS als VVD Stede Broec hebben we eerder erg fijn samengewerkt, we kijken uit naar de komende vier jaar.” 

In een extra uitgeschreven raadsvergadering op 9 mei presenteren de partijen hun akkoord. Alle politieke partijen krijgen de ruimte om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. Het is de bedoeling om Op basis van deze input een raadsprogramma op te stellen. Dit vormt het uitgangpunt voor het college uitvoeringsprogramma. Bij deze verdere uitwerkingen komen de prioritering en financiële doorrekening aan de orde.

Beëdiging

De partijen dragen alle drie een beoogd wethouder ter benoeming voor; Thijs Visser (ODS), Nico Slagter (CDA Stede Broec) en Martien Krijger (VVD) zullen na instemming van de raad worden beëdigd door burgemeester Ronald Wortelboer. De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen:

  • ODS:   Financiën, ICT, Verkeer, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur
  • CDA:   Ruimtelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken
  • VVD:   WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Sport, Werk en Inkomen.

De definitieve verdeling wordt in de eerste collegevergadering op dinsdag 10 mei 2022 vastgesteld, waarbij ook de portefeuille van de burgemeester als voorzitter van het college zal worden betrokken.