Contact

Mail naar de fractieleden
Alle raadsleden en steunfractie leden kunt u in één keer benaderen via de e-mail.
E-mail: fractie@cda-stedebroec.nl

Inspreken tijdens de fractievergadering
CDA Stede Broec nodigt u van harte uit om in te spreken bij onze fractie. Iedere maand houden wij meerdere fractievergaderingen in het gemeentehuis. U kunt zich van te voren aanmelden bij onze fractiesecretaris Pascal Brugmans via pascal.brugmans@cda-stedebroec.nl.

Fractievoorzitter:
John Kok
Tel: 06-48509524
E-mail: john.kok@cda-stedebroec.nl

Wethouder:
Nico Slagter
Tel: 0228-520880
Mobiel: 06-42197387
E-mail: nico.slagter@cda-stedebroec.nl

Mail naar de bestuursleden:
E-mail: bestuur@cda-stedebroec.nl

Voorzitter bestuur:
Kevin Smit
E-mail: bestuur@cda-stedebroec.nl

Penningmeester bestuur:
Tim Ligthart
E-mail: bestuur@cda-stedebroec.nl

Website beheerder:
Jean-Pierre Kroezen
E-mail: info@cda-stedebroec.nl