Verkiezingsprogramma

Het team CDA Stede Broec en onze missie

CDA Stede Broec is een volkspartij die bestaat uit een actieve en betrokken groep mensen die zijn geworteld in de lokale samenlevingen van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. Wij zijn trots op de gemeente Stede Broec, want wij vinden onze gemeente een prachtige parel in onze regio. Met een kritische blik, nuchter verstand en slagvaardig handelen proberen wij de gemeente Stede Broec verder vooruit te helpen. Ons motto is hierbij ‘niet lullen, maar poetsen’. Het gaat goed, maar het kan altijd beter. Zo willen wij oplossingen en zekerheden bieden voor de terechte zorgen van de inwoners die bestaan over verschillende onderwerpen. Via onze leden uit alle dorpskernen, social media en gesprekken met de inwoners proberen we goed op de hoogte te blijven van wat er lokaal speelt en daar  dan  samen met u oplossingen voor te bedenken. CDA Stede Broec was de afgelopen vier jaar de grootste coalitiepartij in de coalitie met Gemeentebelangen Stede Broec (GBS), PvdA/GroenLinks en de VVD. Namens CDA Stede Broec was Nico Slagter onze wethouder Financiën, Sport, Recreatie, Inkoop/aanbesteding en Automatisering. Tevens vervulde Nico de rol van locoburgemeester en was hij voorzitter van Recreatieschap West-Friesland.

Met trots kunnen wij u meedelen dat maar liefst 38 personen hebben besloten om plaats te nemen op de kieslijst van CDA Stede Broec. Een groep inwoners met verschillende expertises en achtergronden die allemaal het gezamenlijke doel hebben om onze gemeente nog een stukje mooier te maken. Onze lijsttrekker is John Kok. John is op dit moment fractievoorzitter van CDA Stede Broec en is samen met zijn broers eigenaar van café de Paus. Ook staat wethouder Nico Slagter (plek 3) op de lijst, met als achtergrond agrarisch ondernemerschap en jarenlange ervaring in het jeugd en jongerenwerk. Ook kandidaten als Marloes Verbaan-Jutte (plek 2), Jean-Pierre Kroezen (plek 4), Anton Wildoer (plek 5) en Trudi Bakker-Rood (plek 6) hebben jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek. Zij hebben veel kennis opgebouwd over de ontwikkelingen en dossiers in onze gemeente. Bij onze partij past ook de traditie om de jeugd bij de gemeentepolitiek te betrekken en hen een kans te geven om zich te ontwikkelen. Neem Kevin Smit (24 jaar) die al op 20-jarige leeftijd fractielid werd en inmiddels ook commissielid is. Of Thijmen de Wit die met 16 jaar waarschijnlijk de jongste is op alle kieslijsten. Of Noortje Bakker, Justin Reus, en Vincent Botman die allemaal als twintiger lid werden van het bestuur. Het kan dus wel degelijk om de jeugd te interesseren voor de gemeentepolitiek. Veel van onze kandidaten zijn ook actief als vrijwilliger in het verenigingsleven. We zijn hierbij ook trots dat bekende vrijwilligers als Cees Deen en Piet Reus (de voorzitter en de oud-voorzitter van vv de Zouaven) onze partij steunen. Met deze groep mensen geworteld in de lokale samenleving, waarbij jong talent en ervaring wordt gecombineerd, zetten wij ons in om voor u de lokale partij van Stede Broec te zijn met voelsprieten midden in de gehele lokale samenleving! (bekijk onze gehele kieslijst)

CDA Stede Broec vindt het belangrijk dat er goede zorg is voor de inwoners die dat nodig hebben, voldoende activiteiten voor alle inwoners worden gestimuleerd en dat eenzaamheid wordt tegengegaan. We vinden het daarnaast belangrijk dat jongeren, gezinnen en senioren het fijn vinden om in onze gemeente te wonen. Veel ideeën in ons programma zijn hierop gericht. CDA Stede Broec is daarnaast verbonden met het verenigingsleven, de vele vrijwilligers en de lokale ondernemers in het midden-en kleinbedrijf (MKB). In de gemeente Stede Broec zetten veel inwoners zich hier met hart en ziel voor in. Het CDA Stede Broec vindt dat onze gemeente positief moet helpen om deze vrijwilligers en ondernemers te steunen waar mogelijk in hun werkzaamheden en ambities om de gemeente Stede Broec vooruit te helpen.

Het verkiezingsprogramma dat voor u ligt is samen met de inwoners opgesteld. Wij hebben input verzameld via onze tour met de CDA Stede Broec caravan door de gemeente, open avonden met de inwoners, input verzameld via social media en brainstormavonden met leden. Dank daarvoor! Dankzij u weten we wat er leeft en wat belangrijke thema’s zijn waar volgens u op moet worden ingezet; zorg, eenzaamheid, Stede Broecse tradities, sport, vrijwilligers/verenigingsleven, cultuur, ondernemerschap, zelfstandige gemeente, gladheidsbestrijding, integratie, veiligheid, leefbaarheid/recreatie, armoede, wonen, onderwijs, financiële degelijkheid en duurzaamheid kwamen veelvuldig naar voren. Met deze input zijn we aan de slag gegaan en deze thema’s staan daarom ook centraal in ons verkiezingsprogramma.