Verkiezingsprogramma

Het team CDA Stede Broec en onze missie

Snelle link naar ons Verkiezingsprogramma 2022-2026 (PDF) vind u hier: Verkiezingsprogramma CDA-Stede-Broec periode 2022-2026 

CDA Stede Broec is een lokale volkspartij die bestaat uit een actieve en betrokken groep mensen die is geworteld in de lokale samenlevingen van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. Wij zijn trots op ons mooie Stede Broec, want wij vinden onze zelfstandige gemeente een prachtige parel in de regio. Met een kritische blik, nuchter verstand en slagvaardig handelen, zetten wij ons in voor een nóg beter Stede Broec. Ons motto is hierbij? Niet lullen, maar poetsen! Het gaat goed, maar het kan altijd beter. Zo willen wij oplossingen en zekerheden bieden. Wij staan open voor de goede ideeën en hebben aandacht voor de eventuele zorgen die onder de inwoners leven. Gelukkig hebben wij vele leden vanuit alle delen van Stede Broec. Daarnaast gaan we regelmatig met inwoners en ondernemers in gesprek en zetten we bijvoorbeeld ook vaak (social) media in. Op die manier proberen we goed op de hoogte te blijven van wat er lokaal speelt om daar dan vervolgens samen met u oplossingen voor te vinden.

Met trots kunnen wij u meedelen dat maar liefst 26 personen hebben besloten om plaats te nemen op de kieslijst van CDA Stede Broec. Een groep inwoners met verschillende expertises en achtergronden die allemaal het gezamenlijke doel hebben om onze gemeente nog een stukje mooier te maken.

Onze lijsttrekker is John Kok. John is op dit moment fractievoorzitter en raadslid van CDA Stede Broec en is samen met zijn broers eigenaar van café de Paus. Ook staat wethouder Nico Slagter (plek 10) op de lijst, met als achtergrond agrarisch ondernemerschap en jarenlange ervaring in het jeugd en jongerenwerk. Ook kandidaten als Jean-Pierre Kroezen (plek 3), Anton Wildoer (plek 4) en Trudi Bakker-Rood (plek 2) hebben jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek. Zij hebben veel kennis opgebouwd over de ontwikkelingen en dossiers in onze gemeente.

Bij onze partij past ook de traditie om de jeugd bij de gemeentepolitiek te betrekken en hen een kans te geven om zich te ontwikkelen. Neem Melvin Scholtens die als twintiger fractielid werd en de ambitie heeft om door te groeien naar de raad. Of Thijmen de Wit die met 20 jaar potentieel de jongste is op alle kieslijsten. Of Noortje Bakker en Tim Ligthart die allemaal als twintiger lid werden van het bestuur. Het kan dus wel degelijk om de jeugd te interesseren voor de gemeentepolitiek. Veel van onze kandidaten zijn ook actief als vrijwilliger in het verenigingsleven. We zijn trots dat bekende vrijwilligers als Cees Deen en Piet Reus (de voorzitter en de oud-voorzitter van vv de Zouaven) onze partij steunen. Met deze groep mensen geworteld in de lokale samenleving, waarbij jong talent en ervaring wordt gecombineerd, zetten wij ons in om voor u de lokale partij van Stede Broec te zijn met voelsprieten midden in de gehele lokale samenleving! (bekijk onze gehele kieslijst)

CDA Stede Broec vindt het belangrijk dat er goede zorg is voor de inwoners die dat nodig hebben, voldoende activiteiten voor alle inwoners worden gestimuleerd en dat eenzaamheid wordt tegengegaan. We vinden het daarnaast belangrijk dat jongeren, gezinnen en senioren het fijn vinden om in onze gemeente te wonen en kunnen blijven wonen. Veel ideeën in ons programma zijn hierop gericht. CDA Stede Broec is daarnaast verbonden met het verenigingsleven, de vele vrijwilligers en de lokale ondernemers in het midden-en kleinbedrijf (MKB). In de gemeente Stede Broec zetten veel inwoners zich hier met hart en ziel voor in. Het CDA Stede Broec vindt dat onze gemeente positief moet helpen om deze vrijwilligers en ondernemers te steunen waar mogelijk in hun werkzaamheden en ambities om de gemeente Stede Broec vooruit te helpen.

Het Verkiezingsprogramma CDA-Stede-Broec periode 2022-2026 dat voor u ligt is samen met de inwoners opgesteld. Wij hebben input verzameld via onze tour met de CDA Stede Broec caravan door de gemeente, open avonden met de inwoners, input verzameld via social media en brainstormavonden met leden. Dank daarvoor! Dankzij u weten we wat er leeft en wat belangrijke thema’s zijn waar volgens u op moet worden ingezet!