Belangrijkste 10 punten

Hieronder de belangrijkste 10 punten voor de komende vier jaar!

  • Zorg Wij zijn voor kleinschalige zorg dichtbij de inwoners met korte en snelle lijnen en continuering van de kwaliteit van huishoudelijk hulp. Ook willen wij samen met de wijkverpleging, jeugdzorg en de mantelzorgers een gezamenlijk actieplan opstellen om onnodige regels in de zorg te schrappen. Daarnaast willen wij korte EHBO-cursussen stimuleren en meer AED-apparaten om inwoners met een hartstilstand snel te kunnen helpen.
  • Eenzaamheid Wij zijn voor een actieprogramma tegen eenzaamheid voor onze ouderen, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken worden bezocht door vrijwilligers. Ook zijn we voor het stimuleren van voldoende activiteiten waar onze ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Zelfstandige gemeente Wij willen de gemeentepolitiek dichtbij en benaderbaar houden met een gemeentehuis dichtbij alle inwoners, het voorzieningenniveau op peil en behoud van onze eigen identiteit. Wij zijn daarom voor een zelfstandige, trotse en financieel gezonde gemeente Stede Broec.
  • Doorvaarbaarheid Stede Broec Zuid Wij willen meer vaarmogelijkheden creëren voor onze inwoners en Stede Broec Zuid nog aantrekkelijker maken om te wonen door Stede Broec Zuid aan te sluiten op de sloten via het bouwen van bruggen en het baggeren van sloten.
  • Streekplein/Postkantoor Wij willen het Streekplein en het Postkantoor verrijken met het toestaan van een horecagelegenheid met een terras. Ook willen wij activiteiten op het Streekplein, zoals een jaarlijkse ondernemersbeurs, bijzondere markten en optredens van lokaal talent, stimuleren. Dit alles met behoud van gratis parkeren bij het Streekhof.
  • Veiligheid Wij willen een nóg veiligere gemeente door een lik-op-stukbeleid in te voeren bij kleine criminaliteit, met voldoende toezicht op plekken die vandalisme gevoelige zijn en het snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme.
  • Stede Broecse tradities/verenigingsleven Wij willen, in samenwerking met de vele vrijwilligers en verenigingen, Stede Broecse tradities bevorderen en behouden om de verbinding, ontmoeting en gezelligheid in de gemeente te stimuleren. Mooie voorbeelden zijn: Koningsdag, Dodenherdenking, de Ronde van de Bakkerstraat, een kermis in elk dorp, Waterweek Stede Broec, Schuitentochten, Sinterklaasoptocht, Parochieveilingen, Avond4Daagse, Samenloop voor Hoop West-Friesland, buurtbarbecues, Taaipop, Spektakel in het Park en Cube Outdoor Festival.
  • Gladheidsbestrijding Wij willen een betere balans in de strooiroutes en effectievere gladheidsbestrijding zodat overlast en valpartijen bij sneeuw en ijzel worden voorkomen. De vele knelpunten die inwoners via onze Facebookpagina hebben doorgegeven nemen we hierbij mee.
  • Duurzaamheid Wij willen een duurzame gemeente door in te zetten op onder andere isolatie, minder asbest, zonne-energie en duurzaam bouwen en zijn daarnaast voor het verzorgen en onderhouden van een kleurige, bloeiende en groene gemeente.
  • Wonen Wij willen dat de gemeente blijft streven naar een OZB-belasting die onder de landelijke norm blijft zodat woningbezitters en ondernemers niet te veel belasting betalen. Daarnaast willen wij bij het toekennen van sociale huurwoningen een gelijke kans op een betaalbare woning creëren door statushouders bij de toekenning van sociale woningen niet automatisch voorrang te geven boven andere inwoners. Verder vinden we het belangrijk te voorzien in voldoende gezinswoningen en starterswoningen zodat de jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. En willen wij dat er serieus gekeken wordt naar afval scheiden bij HVC (nascheiding) zodat de oranje bak niet meer nodig is en de grijze bak weer frequenter kan worden opgehaald.