Voor u gerealiseerd in 2018-2022

CDA Stede Broec heeft mede door uw steun kunnen toetreden tot de coalitie en heeft daardoor een wethouder kunnen leveren om onze plannen te realiseren. In de afgelopen periode van vier jaar hebben we de volgende verkiezingsbeloftes en plannen gerealiseerd:  

 • Realisatie nieuwe woningen in Waterweide.
 • Doorvaarbaarheid Stede Broec Zuid. Ook Waterweide is langs de N307 ontsloten aan het recreatie vaarwater.
 • Uitbreiding Streekhof. De afronding van fase 4 van het Streekhof met een nieuwe entree aan de westkant én behoud van gratis parkeren.
 • Het muziekonderwijs is gecontinueerd in samenwerking met de scholen.
 • De eigen accommodatie voor de turnvereniging GTS is gered.
 • Door het goed uitvoeren van de TOZO-regeling zijn de meeste bedrijven in staat gebleven om te ondernemen.
 • Actief is er steun gegeven aan de gezinnen in Stede Broec die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire.
 • Uitbreiding accommodatie in het Nassaupark. Hiermee krijgen IJsclub IJsvermaak, Wielrenvereniging West Frisia, Skeelergroep Stede Broec, BMX club Stede Broec, Jeu de boules vereniging Drommedaris, Huttendorp Stede Broec en Floraklanken een goede plek.
 • De BMX-baan is uitgebreid en gerenoveerd.
 • Voltooiing en in gebruik name van de N307. Hiermee is Stede Broec beter bereikbaar richting Hoorn/Amsterdam.
 • Met het opstellen van het verkeersplan zijn de noodzakelijke verkeerpunten inzichtelijk gemaakt. Ook zijn verschillende wegen verbeterd (oa Flora singel) en ingericht als 30km weg met bredere fietsstroken en verkeersremmers.
 • Er is geïnvesteerd in verduurzaming en verbouwing van verenigingsgebouw de Wurf.
 • De EHBO-vereniging heeft een eigen onderkomen gekregen.
 • Geluidsbeperkende en duurzaamheidsmaatregelen worden in Sporthal De Kloet getroffen. Hiermee kan iedereen weer zonder hinderlijk geluid sporten en wordt er energie bespaard.
 • Het Streekplein is uitgebreid met twee nieuwe horecagelegenheden.
 • Nieuwe appartementen zijn gerealiseerd bij het Streekhof.
 • Extra (camera) toezicht tegen vernielingen, overlast en diefstal bij het station.
 • De wegindeling aan de Middenweg (bij de Action) is verbeterd.
 • De meeste sloten in Stede Broec zijn uitgebaggerd.
 • Opknappen van de skatebaan in het Nassaupark.
 • Ondanks de financieel belastende Jeugdzorg en WMO tegenvallers, hebben we onze mooie voorzieningen weten te behouden en geen onomkeerbare besluiten genomen.
 • Blijvende ondersteuning gegeven aan het verenigingsleven en de dorpshuizen.
 • Gezond politiek klimaat met oog voor alle partijen.
 • Geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen bij de N307 De Kolk.
 • Het behoud van een zelfstandige gemeente Stede Broec.