Waarden & traditie

Stede Broecse tradities, cultuur en verenigingsleven

CDA Stede Broec vindt waarden en tradities belangrijk. Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een snel veranderende wereld. Het is fijn om als lokale samenleving nog een aantal vastigheden te hebben die zorgen voor verbinding, ontmoeting en gezelligheid. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat het actieve verenigingsleven en de vele vrijwilligers in Stede Broec worden gewaardeerd en de ruimte krijgen om uitvoering te geven aan activiteiten. Door trots te zijn op de vele activiteiten die elk jaar weer worden georganiseerd door de vrijwilligers en hen te ontlasten van allerlei rompslomp en belemmeringen, hopen wij dat deze activiteiten door worden gezet en nieuwe tradities worden ontwikkeld. Bij waarden en tradities hoort ook het zorgvuldig omgaan met het cultureel erfgoed van Stede Broec zoals De Kolk Broekerhaven, de Molen Ceres en de diverse karakteristieke gebouwen in onze gemeente. Het is belangrijk om de geschiedenis van onze drie mooie dorpen levend te houden, de Historische Vereniging “Oud Stede Broec’’ draagt hier mede aan bij. Een andere belangrijke waarde vinden wij dat we op een normale manier met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, respect voor alle partijen, gezag voor de ouderen, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn waarden die in traditie van Stede Broec al generaties lang worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van het West-Fries dialect, naast het goed spreken van Nederlands. Het dialect dat door de eeuwen heen is opgebouwd is het waard om door te geven en klinkt daarnaast ‘skitterend’.

Onze plannen:

  • Wij willen verbinding, ontmoeting en gezelligheid in de gemeente stimuleren met het behouden, mogelijk maken en stimuleren van Stede Broecse tradities zoals, Koningsdag, Dodenherdenking, de Ronde van de Bakkerstraat, een kermis in elke dorp, Waterweek Stede Broec, Schuitentochten, Sinterklaasoptocht, Parochieveilingen, Avond4Daagse, Samenloop voor Hoop West-Friesland, buurtbarbecues, Taaipop, Spektakel in het Park en Cube Outdoor Festival enz.
  • Wij zijn voor het in stand houden van de traditie voor het ondersteunen van het levendige verenigingsleven en onze dorpshuizen De Stek, het Vereenigingsgebouw ‘de Tuf’ en De Wurf. Zij verzorgen een zeer belangrijke taak in het ondersteunen van activiteiten voor en door inwoners en verzorgen een belangrijke sociale functie in Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek.
  • Wij zijn voor het zorgvuldig omgaan met cultureel erfgoed van Stede Broec zoals De Kolk Broekerhaven, Molen Ceres en de diverse karakteristieke gebouwen in onze gemeente.
  • Wij zijn voor het in stand houden van de traditie om laagbouw toe te passen in de gemeente Stede Broec. Het past niet goed in het landschap van Stede Broec om bijvoorbeeld hoge flats te gaan bouwen.
  • Wij zijn voor het in stand houden van het beleid om geen coffeeshops toe te staan in de gemeente Stede Broec. Met name de jeugd kan hieraan verslaafd raken en het kan zorgen voor veel overlast.

Zelfstandige gemeente Stede Broec

De traditie van een zelfstandige, trotse en financieel gezonde gemeente zetten wij graag voort. Er worden door externe bureaus en politici vaak mooie vooruitzichten geschetst over fusies met andere gemeenten, de praktijk wijst echter anders uit. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (2014) blijkt dat  door fusies van gemeenten de uitgaven niet dalen en de gemeentelijke voorzieningen er niet beter op worden. De conclusie van het rapport is duidelijk: ‘herindeling om financiële redenen is zinloos’. Daar zit ook een zekere logica in. Fusies brengen  namelijk structureel meer kosten voor u mee doordat bestuurders en ambtenaren van een grotere gemeente meer gaan verdienen,  er meerdere managementlagen ontstaan en kosten worden gemaakt doordat uit de praktijk blijkt dat verschillende (werk)culturen en systemen vaak botsen. In de praktijk blijkt steeds weer dat het, zeker op korte termijn, veel meer geld kost dan gedacht en beoogde bezuinigingen niet worden behaald. Door een eventuele fusie van de gemeente Stede Broec met andere gemeenten zou de gemeentepolitiek daarnaast nog verder van u af komen te staan en is de kans op verlies van voorzieningen groot doordat de praktijk uit wijst dat in een grotere gemeente voorzieningen makkelijker weg worden gesaneerd. Wij kiezen daarom bewust voor politiek dichtbij  de inwoners tegen lage kosten. De ambtelijke fusie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (ambtelijke fusie SED) heeft daarnaast al gezorgd voor veel kosten en onrust bij het ambtenarenapparaat. Het is daarom verstandiger dat de ambtenaren zich volledig kunnen richten op hun inzet voor de inwoners en verbetering van de huidige ambtelijke SED organisatie, in plaats van zich bezig te moeten houden met een nieuw fusieproces.

 

Onze plannen:

  • Wij zijn voor een zelfstandige, trotse en financieel gezonde gemeente Stede Broec. Op deze wijze willen wij de gemeentepolitiek dichtbij en benaderbaar houden met een gemeentehuis dichtbij alle inwoners, het voorzieningenniveau op peil houden, hogere (loon)kosten voorkomen en onze eigen identiteit behouden.
  • Wij zetten in op verbetering van de ambtelijke SED organisatie, zodat die effectiever gaat werken en er rust ontstaat voor de ambtenaren.
  • Wij zijn voor een goede en intensieve samenwerking met andere gemeenten om regionale taken goed op te pakken en de regio West-Friesland samen te promoten op het gebied van wonen, werken, onderwijs, toerisme etc.

 

Financieel gezonde gemeente

De gemeente Stede Broec heeft door de jaren heen een lange traditie van degelijke financiën opgebouwd die we graag voortzetten. CDA Stede Broec vindt het belangrijk dat de kosten voor de inwoners onder controle blijven. Wij staan voor financiële degelijkheid met een financiële huishouding die op orde is. Daarom kijken wij altijd kritisch naar de financiële uitwerkingen van plannen. CDA Stede Broec vindt dat zorgvuldig met belastinggeld moet worden omgegaan en indien mogelijk moet het overgebleven geld terug worden gegeven, bijvoorbeeld door de belastingen te verlagen.

Onze plannen:

  • Wij houden graag de traditie in stand van een financieel gezonde gemeente. Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met sluitende begrotingen. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA Stede Broec zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten die in verhouding staan met ons voorzieningenniveau.
  • Wij willen dat de gemeente blijft streven naar een OZB belasting die onder de landelijke norm blijft zodat woningbezitters en ondernemers niet teveel belasting betalen.

Wij houden graag de traditie in stand van slagvaardige portefeuillehouders en een ambtenarenapparaat met expertise zodat er minder extern en heel duur personeel ingehuurd hoeft te worden. Wij geloven in eigen kracht en kunnen!