Normen, waarden & traditie

Stede Broecse tradities, cultuur en verenigingsleven

CDA Stede Broec vindt normen, waarden en tradities belangrijk. Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een snel veranderende wereld. Het is fijn om als lokale samenleving nog een aantal vastigheden te hebben die zorgen voor verbinding, ontmoeting en gezelligheid.  

Het Streekhof is het kloppend hart met een bruisend centrum van onze gemeente. Met de laatste uitbreidingen aan de burgermeester Stuifberglaan voorzien van een nieuwe entree, enkele fraaie winkels en nog meer gratis parkeerruimte. Daarnaast is de combinatie gemaakt met het realiseren van appartementen. Het Streekplein voor het gemeentehuis wordt meer en meer ons dorpsplein waar mensen elkaar zien en activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het Streekhof vervult hierdoor nog meer de rol van een ontmoetingsplaats. Het is een aantrekkelijk centrum en zorgt tevens voor veel voorzieningen dichtbij huis en voor werkgelegenheid.  

Bij waarden en tradities hoort ook het zorgvuldig omgaan met het cultureel erfgoed van Stede Broec zoals De Kolk Broekerhaven, de herstelde Molen Ceres en de diverse karakteristieke gebouwen in onze gemeente. Het is belangrijk om de geschiedenis van onze drie mooie dorpen levend te houden, de Historische Vereniging “Oud Stede Broec’’ draagt hier mede aan bij.  

Onze plannen:

 • Wij willen optimaal gebruik van het Streekplein blijven stimuleren zodat heerlijk op de terrassen een drankje kan worden gedaan en een hapje kan worden gegeten.  
 • Wij willen dat de gemeente open blijft staan voor activiteiten op het plein, zoals bijzondere markten en optredens van lokaal talent.  
 • Wij willen op het plein voor het Postkantoor horeca met terras toe staan. Om een win/win situatie te creëren waarbij het én mogelijk wordt om het toe te staan én meerwaarde ontstaat op maatschappelijk vlak, willen we er een sociaal project van maken. Dit zou kunnen door de bediening te laten verzorgen  door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, indien mogelijk in samenwerking met de praktijkschool of Werksaam.  
 • Wij willen dat mensen op een normale manier met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, respect voor alle partijen, gezag voor de ouderen, iets over hebben voor de ander. Als gemeente moeten wij hierin het goede voorbeeld geven. 
 • Als CDA Stede Broec staat het algemeen belang voorop: dat zijn waarden die in traditie van Stede Broec al generaties lang worden doorgegeven.  
 • Wij willen dat het het West-Fries dialect wordt doorgegeven, naast het goed spreken van Nederlands. Het dialect dat door de eeuwen heen is opgebouwd is het waard om door te geven en klinkt daarnaast ‘skitterend’.  
 • Wij zijn voor het zorgvuldig omgaan met cultureel erfgoed van Stede Broec zoals De Kolk Broekerhaven, Molen Ceres en de diverse karakteristieke gebouwen in onze gemeente. 

Financieel gezonde gemeente

De gemeente Stede Broec heeft door de jaren heen een lange traditie van degelijke financiën opgebouwd die we graag voortzetten. CDA Stede Broec vindt het belangrijk dat de kosten voor de inwoners onder controle blijven waarbij het behouden van voorzieningen voorop staat. Wij staan voor financiële degelijkheid met een financiële huishouding die op orde is. Dit is een ware uitdaging voor ons de afgelopen periode geweest. Met name voor de kosten van jeugdzorg en  WMO heeft onze gemeente veel meer moeten uitgeven dan de middelen die wij hiervoor van het Rijk hebben gekregen.  

Onze plannen:

 • Wij houden graag de traditie in stand van een financieel gezonde gemeente. Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met sluitende begrotingen. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA Stede Broec zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten die in verhouding staan met ons voorzieningenniveau.  
 • Wij willen dat de gemeente blijft streven naar een OZB belasting die onder de landelijke norm blijft zodat woningbezitters en ondernemers niet teveel belasting betalen. 
 • Wij willen de gemeentelijk taken uitvoeren in verhouding met de middelen die wij hiervoor beschikbaar krijgen van het Rijk.  
 • Wij willen geen lokale voorzieningen wegbezuinigen om nieuwe taken met tekort middelen in te vullen. 
 • Wij houden graag de traditie in stand van slagvaardige portefeuillehouders en een ambtenarenapparaat met expertise zodat er minder extern en heel duur personeel ingehuurd hoeft te worden.