Nico Slagter

Mijn naam is Nico Slagter en de afgelopen vier jaar mocht ik uw wethouder zijn vanuit het CDA in het college van Stede Broec. Mijn portefeuille (taken) bestaat uit sport, financiën, ICT, inkoop en aanbesteding, toerisme en recreatie en archief. Daarnaast ben ik ook de eerste vervanger van de burgemeester en kwam ik in beeld voor de vervanging van het sociale domein.

De financiële situatie van Stede Broec is gezond. De afgelopen periode (2014-2018) zijn de schulden van de gemeente met miljoenen naar beneden gegaan. Ook hebben wij ondanks de crisisjaren, op een keer na, de OZB niet hoeven te verhogen. Op het gebied van sport is er de afgelopen periode veel geïnvesteerd. Als eerste hadden wij een verkiezingsbelofte in te vullen door het realiseren van kunstgrasvelden bij vv KGB en vv De Zouaven. De tennisvereniging Het Grootslag heeft een (gedeeltelijke) nieuw onderkomen gekregen en de atletiekbaan van SAV is totaal vernieuwd. Naast deze grote investeringen waren er ook nog een aantal kleinere investeringen, maar net zo belangrijk. Zoals het opknappen van de fietscrossbaan, het realiseren van een structurele subsidie voor de reddingsbrigade en het plaatsen van een luie trap voor het senioren zwemmen.

Op het gebied van toerisme en recreatie is ook veel gebeurd. Vanuit Stede Broec mocht ik zitting nemen in het Recreatieschap Westfriesland en werd daar benoemd tot voorzitter. Als voorzitter mocht ik sturing geven aan het verbeteren van de recreatieterreinen in West-Friesland. Zo is er een horecagelegenheid gekomen bij de vooroever bij Medemblik, de haven van Wijdenes is compleet gerenoveerd, is er een betere bezetting bij de sluis Rustenburg, hebben wij bijgedragen om een nieuw onderkomen te realiseren voor de fluisterboot van IVN en is er natuurlijk een prachtig klimpark gekomen in het Streekbos.

De raad van Stede Broec had verder besloten dat het niet langer een gemeentelijke taak is om een camping te exploiteren en het college heeft mij als portefeuillehouder toerisme en recreatie daarom de opdracht gegeven om de camping af te stoten. Dit was geen gemakkelijke klus omdat je van te voren weet dat de gasten die hier al jaren gebruik van maakten, het liever bij het oude hadden gelaten. Er is voor gekozen om een aanbesteding te laten plaatsvinden waar Europarcs uit naar voren is gekomen. Zij hebben behoorlijk moeten investeren om de camping aan alle eisen van deze tijd te laten voldoen. Er staat nu een prachtige, moderne camping die weer jaren mee kan.

Uiteraard hoop ik op een goede verkiezingsuitslag voor CDA Stede Broec en hoop ik dat wij als partij weer terug mogen komen in het college om onze plannen voor de komende vier jaar (2018-2022) te realiseren. Er staan mooie plannen in het verkiezingsprogramma zoals de sloten in Stede Broec Zuid aansluiten op de vaarroutes, een terras bij het Streekplein en Het Postkantoor, frequenter ophalen van het huisafval, het tegengaan van eenzaamheid en een betere balans in de strooiroutes. Ik vind het een eer dat de leden van de partij mij hebben voorgedragen als wethouderskandidaat namens het CDA. Ik zou mij graag nog eens vier jaar willen inzetten voor onze inwoners als wethouder van deze mooie gemeente.