Doorvaarbaarheid Stede Broec Zuid

Aan de zuidwestzijde van Stede Broec komt een nieuwe wijk Waterweide (achter het Martinus College). De nieuwe wijk kent een waterrijke opzet. De sloten in de wijk worden bevaarbaar gemaakt voor recreatief varen. Daarnaast krijgt de wijk een aansluiting op het bestaande vaarwater in Stede Broec, door het opwaarderen van de parallelsloot langs de provinciale weg N506 en deze aan te sluiten op de Westerwortelsloot, de sloot achter de Broekerhavenweg.

De aansluiting van Waterweide biedt kansen voor het vergroten van de bevaarbaarheid van de noord-zuid sloten in Stede Broec-zuid. In de raadsvergadering van 24 november 2016 is een motie aangenomen om de haalbaarheid hiervan verder te onderzoeken.

De kosten voor de ontsluiting van Waterweide worden betaald door de ontwikkelaar. De ontsluiting van de noord-zuid sloten is voor rekening van de gemeente. Zoals u op het kaartje kunt zien raakt het zuidelijk deel per direct ontsloten (oranje pijltjes). Voor de verdere doorgang zullen diverse bruggen en duikers aangelegd moeten worden en leidingen verlegd. Als het aan het CDA ligt ontsluiten wij minimaal 1 noord zuid sloot in zijn geheel dus ook onder de StedeBroecweg door zodat de mogelijkheid ontstaat dat je een rondje kan varen (paarse pijltjes).

Het is sterk afhankelijk van de financiële ruimte voor de komende jaren wat wij kunnen oppakken. Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog gekeken of er nog subsidie mogelijkheden zijn. Er zijn ook diverse plekken die geschikt zijn voor het realiseren van kleine haventjes voor mensen die niet direct bij een sloot wonen maar wel graag willen varen. De realisatie van dat soort haventjes hangt sterk af of daar behoefte aan is.  Het CDA is van mening dat de realisatie van dit project het leefgenot in de wijken aanzienlijk verhoogd.