Verkiezingen

Provinciale Staten en het Waterschap lijken niet zo zichtbaar voor onze burgers, maar de bewoners aan de Broekerschans in Bovenkarspel hebben een heel andere ervaring. Door de opwaardering van de zuidelijk gelegen Provinciale weg naar een vierbaansverbinding richting Alkmaar en Amsterdam, is de verkeersdrukte langs de zuidkant van onze mooie gemeente toegenomen. Zwaar vrachtverkeer zorgt voor flinke geluidsoverlast in en om de nabijgelegen woningen. Woningen die soms maar op 14 meter afstand van de weg staan. Een weg die bovendien bovenop een historische dijk ligt.

De vraag van de bewoners om een goede geluidswal te plaatsen zodat de overlast minder wordt, moet door zowel Provincie (eigenaar van de weg) als door het Waterschap (eigenaar van de dijk) worden beoordeeld. Beide wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Wij hebben als gemeente en politiek helaas geen directe zeggenschap in deze, maar vinden wel dat we er zoveel mogelijk moeten zijn voor onze inwoners. En dat kan bijvoorbeeld door het voor ze op te nemen richting de betrokken instanties.

CDA-raadslid Jean Pierre Kroezen heeft samen met de Raad en de bewoners een motie opgesteld, waarin aandacht en actie gevraagd wordt voor het plaatsen van een geluidsscherm. De wethouder gaat hiermee op pad. Zaterdagmiddag 16 maart heeft CDA Stede Broec bovendien extra aandacht voor deze zaak gevraagd tijdens de CDA-verkiezingsdag bij winkelcentrum Het Streekhof. Daar waren onder andere Pieter Heerma (CDA Tweede Kamerlid), Jaap Bond (CDA gedeputeerde Provincie Noord-Holland) en Frank Frowijn (CDA lijsttrekker voor het Waterschap) aanwezig. De voorzitter van de bewonersvereniging Broekerschans, heeft daar de problemen bij de Broekerhaven persoonlijk aan deze CDA-vertegenwoordigers kunnen voorleggen.

Als CDA Stede Broec hopen we dat dit contact met onze vertegenwoordigers binnen het Rijk, de Provincie en het Waterschap, een oplossing voor de geluidsoverlast een stapje dichterbij zal brengen.

Jean Pierre Kroezen en Trudi Bakker Rood
Raadsleden  CDA Stede Broec