Begroting 2021

Afgelopen maand stond de begroting voor volgend jaar op de raadsagenda. Hoe staan we er financieel voor, waar moeten we wel en niet (extra) geld aan uitgeven en waar zien we mogelijkheden tot bezuinigingen? Hier constructief over nadenken is natuurlijk een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad.

Op het moment dat deze begroting is opgesteld, was er nog veel onzeker. Toch moet het zoals elk jaar, voor half november worden aangeleverd bij de provincie. Dat is de reden dat het nu al op de agenda staat. Het is dan ook een sobere begroting.

Eind van het jaar, in de raadsvergadering van december, zal een wijziging van de begroting worden voorgesteld, waar dan bijvoorbeeld ook de aangepaste bijdrage vanuit het Rijk in is verwerkt. Wat het Coronavirus financieel betekent voor onze gemeente, zal helaas nog langer onzeker blijven verwachten we.

Afgelopen donderdag was een heel bijzondere begrotingsbehandeling. Zoals elk stuk, was ook de begroting eerst in de commissie inhoudelijk behandeld. Als er dan geen wijzigingsvoorstellen komen, is het voor de gemeenteraad in principe een hamerstuk waar je alleen nog een stemverklaring over mag geven. Het heeft ons zeer verbaasd dat zowel VVD, OP en GBS tegen de begroting hebben gestemd, maar niet met een tegenvoorstel of aanpassing op enig onderdeel zijn gekomen. Wel zeggen het ergens niet mee eens te zijn, maar vervolgens zelf geen idee hebben hoe het dan wél moet, is natuurlijk totaal niet opbouwend.

Als CDA Stede Broec overwogen we nog om een wijziging voor te stellen over het budget dat wordt gevraagd voor vervanging van bijvoorbeeld het asfalt van de Florasingel. We snappen niet waarom de ene weg wel aan vervanging toe zou zijn en bijvoorbeeld de Zesstedenweg, die er in onze ogen slechter uitziet, niet wordt aangepakt. Hier zullen ongetwijfeld goede redenen voor zijn. Daarom zijn we blij met de toezegging dat we in deze afwegingen via de commissie zullen worden meegenomen.

Doordat er geen wijzigingen werden voorgesteld, volgden alleen de begrotingsbehandeling met wat uitgebreidere stemverklaringen. Het nadeel van deze manier van behandelen, is dat iedereen kon zeggen wat hij of zij wilde, zonder dat we daar debat over mochten voeren. Door wat er door de oppositie werd gezegd, vielen we van de ene verbazing in de andere. Er waren (onrealistische) ideeën, maar concrete voorstellen werden er niet ingediend.

Gewoon wat roepen is wat ons betreft te makkelijk, net als tegenstemmen. Dit college probeert met volle overtuiging te doen wat op dit moment en voor volgende jaren nodig is om de verplichte taken die de gemeente zijn opgelegd zo goed mogelijk uit te voeren. Wij als CDA Stede Broec ondersteunen de sluitende begroting die donderdag voorlag dan ook. Al zijn we ons er zeker van bewust dat er richting december nog wel wat uitdagingen liggen. Mede daarom blijven we als partij, maar zoveel mogelijk ook als Raad, lobbyen richting Den-Haag voor waar mogelijk extra geld, maar in ieder geval geen verdere bezuinigingen of nieuwe extra taken met onvoldoende budget. En we blijven natuurlijk hard nadenken over welke zaken wij wellicht anders willen zien, met als uitgangspunt het behoud van onze prachtige gemeente en geen lastenverzwaring voor onze inwoners.

Vriendelijke groet,
De raadsleden van CDA Stede Broec