CDA Stede Broec zorgt voor lastenverlichting voor de inwoners

CDA Stede Broec heeft tijdens de raadsvergadering in december jongsleden voorstellen gedaan voor verlaging OZB en lastenvermindering voor onze huurders, beide voorstellen zijn aangenomen! Tijdens deze raadsvergadering werden namelijk de hoogte van de tarieven en de leges van de gemeente Stede Broec voor 2018 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan, is natuurlijk de OZB. We zijn blij dat de gemeente financieel gezond is en vinden dat het OZB tarief daarom niet verhoogd hoeft te worden! Door de waardestijging van de woningen is er feitelijk zelfs sprake van een tariefsverlaging.

Een ander belangrijk onderdeel is de rioolheffing. Op dit moment betalen onze inwoners die in een huurwoning van bijvoorbeeld de Woonschakel wonen, deze rioolheffing zelf rechtstreeks aan de gemeente (zo’n 160 euro per jaar). Echter, in o.a. Drechterland en Medemblik wordt de rioolheffing aan de Woonschakel berekend. Vestzak, broekzak dachten ook wij in eerste instantie, maar dat is niet helemaal waar. Want onze inwoners betalen nu ook mee aan de totale som aan rioolheffing die de Woonschakel aan andere gemeenten betaalt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en daarom hebben wij gezamenlijk met PvdA/Groen Links en de VVD een wijzigingsvoorstel ingediend. Doordat dit voorstel is aangenomen zal ook Stede Broec de rioolheffing niet meer aan de huurders rekenen, maar aan partijen als de Woonschakel. Dit betekent een lastenverlichting van zeker 150 euro per jaar voor onze huurders!