Tarieven zwembad De Kloet voor de jeugdigen op verzoek CDA Stede Broec verlaagd als stimulans om meer te bewegen!

CDA Stede Broec heeft tijdens de raadsvergadering een voorstel gedaan om de tarieven van zwembad De Kloet te verlagen voor de jeugdigen. CDA raadslid Trudi Bakker-Rood: “Dit is een stimulans voor de jeugdigen om meer te bewegen”. Het voorstel is aangenomen! We hopen dat meer jeugd hierdoor het zwembad gaat bezoeken en zo ziet hoe leuk en gezond het is om te sporten!