CDA wil extra budget voor Burger AED

CDA Stede Broec heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering onderstaand amendement ingediend op de begroting van 2018.

De EHBO-vereniging Stede Broec heeft de noodklok geluid en ons ervan overtuigd dat er budget vrijgemaakt dient te worden voor het Burger AED-project in Stede Broec. Het is sinds de start een ontzettend succesvol project vanwege de grote inzet van vrijwilligers. Echter is er binnen het huidige budget geen rekening gehouden met de groei van de gemeente, de wijken en inwoners, en het grote onderhoud en vervanging van de toenmalig geplaatste AED’s.

Het doel van het project is om binnen 6 minuten met een AED bij een slachtoffer aanwezig te zijn. Dit is momenteel niet overal haalbaar in de gemeente, terwijl een snelle actie levensreddend kan zijn. En dat vinden wij meer dan genoeg reden om extra budget voor dit project te vragen!