CDA in gesprek met inwoners over meer vaarroutes in Stede Broec Zuid

CDA Stede Broec organiseert dinsdag 24 oktober een open avond in de Flint in Bovenkarspel over de mogelijkheid om meer vaarroutes aan te leggen in Stede Broec Zuid. De partij is benieuwd wat de inwoners hiervan zouden vinden.

CDA Stede Broec heeft wethouder Nico Slagter uitgenodigd om de ideeën die er tot nu toe zijn toe te lichten zodat inwoner hierop kunnen reageren en vragen kunnen stellen. Op deze wijze wil de partij horen of inwoners dit ook een goed idee zouden vinden en of zij suggesties hebben hoe dit vorm te kunnen geven.

Lijsttrekker John Kok: ‘CDA Stede Broec heeft na gesprekken met enkele inwoners het idee om het gebied nog aantrekkelijker te maken door meer mogelijkheden te creëren om te varen in het gebied. Dit zou kunnen door meer bruggen te bouwen en sloten uit te baggeren. Het idee hierachter is om op deze wijze aan zuidkant van het spoor  het leefgenot en de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Ook kan het de leefbaarheid in de gehele gemeente hiermee worden vergroot doordat veel inwoners varen zien als een leuke hobby en traditie in Stede Broec’.

De open avond in de Flint start om 20:00 uur (inloop 19:30), is voor iedereen toegankelijk en is gratis.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en/of vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij lijsttrekker John Kok via 06-48509524.