Kadernota 2018 – Het gaat goed, maar het kan altijd beter

Onderstaande tekst heeft raadslid en fractievoorzitter John Kok gepresenteerd tijdens de behandeling van de Kadernota afgelopen juli.

Het gaat goed, maar het kan altijd beter. CDA Stede Broec vindt dat we in een prachtige, bloeiende gemeente wonen. Talloze voorzieningen voor cultuur, zorg, sport en onderwijs zorgen voor een levendige en plezierige gemeente om in te wonen. En het aantal 0 tot 4 jarige inwoners neemt toe, we groeien gestaag.

Ook financieel gaat het goed. Onze reserves zijn enorm toegenomen en ook de jaarrekening van 2016 sloot met een zeer positief saldo. Al zag het er even naar uit dat de Kadernota, inclusief ambities en nieuwe wensen vooralsnog sloot met een tekort, toen de meicirculaire kwam bleek dat er weer voldoende ruimte was. Wederom hebben we goed op het huishoudboekje gelet. Er komt aanzienlijk meer geld bij. Op de korte termijn én op de lange termijn. En dat brengt mij meteen bij een belangrijk punt. Waarom zouden we de Kadernota zo gedetailleerd maken? Waarom houden we het niet op hoofdlijnen? De hoofdlijnen, ons bestaansrecht als Raad. Graag denken wij mee om te komen tot een kadernota die enkel gaat over noodzakelijke wijzigen, ambities en wensen. En hierbij de globale kosten. Niet dat wij de huidige Kadernota geen goed stuk vinden, maar wat ons betreft mag het meer op hoofdlijnen. Dan komen er ook weer wat ambtelijke uren vrij en die zijn hard nodig…

Zo blijkt ook uit de noodkreet van de ambtelijke organisatie SED. Sommige dingen kunnen beter, sommige dingen moeten beter. De beoogde bezuinigingsdoelstellingen blijken, niet haalbaar. Het mag geen verrassing heten. Maar we zitten nu eenmaal op die rijdende trein en moeten onze verantwoordelijkheid nemen. We betreuren dat onze collega Raden in Drechterland en Enkhuizen moeite hebben met investeren in onze SED organisatie. We zijn dan ook verheugd dat deze Raad unaniem wél extra middelen beschikbaar wil stellen. De organisatie moet beter worden ingericht zodat de dienstverlening naar ons college, de raad en vooral naar onze inwoners beter wordt. Een hoge klanttevredenheid onder onze inwoners is ons streven.

De SED heeft alle kansen om een krachtige machine te zijn die drie zelfstandige Raden, drie zelfstandige gemeenten zal bedienen. De kracht van samenwerking gecombineerd met de kracht van korte lijnen van lokaal bestuur. Niet één grote gemeente met een bestuur dat beslist over plekken waar ze nog nooit zijn geweest. Nee, korte lijnen tussen de Raad en de inwoners van onze mooie gemeente.

Want het is een mooie gemeente. Sluit uw ogen en dagdroom even met me mee. Het is een mooie, zwoele zomeravond. Nadat u ’s middags op het prachtige verblijfsplein heeft gezeten, een ijsje erbij, dineerde u in de tuin. Na het eten stapt u aan boord van één van de duizenden bootjes die in Stede Broec liggen. Het water kabbelt zachtjes tegen de boeg, een verfrissend drankje in de hand, vogels fluiten, eenden sprinten naar een stukje brood en vissen happen naar de insectjes die zich aan het wateroppervlak begeven. Hoe mooi wil je het hebben? Je vaart door de prachtige wijk Oosterweed en we krijgen er nog zo’n wijk bij. En ook die nieuwe wijk, Waterweide, wordt aangesloten op het vele vaarwater in onze gemeente. Het gaat goed, maar het kan beter. We kijken daarom met veel belangstelling uit naar de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van de waterontsluiting van plan Zuid. Wij willen daarin graag ook de mogelijkheden van de verbreding van de duiker in de Traanbok meenemen. Nog meer vaarwater en -routes, nog meer plezier tijdens mooie zomeravonden. Daar dienen we dan ook een motie voor in.

Die nieuwe wijk, Waterweide, het wordt een wijk om trots op te zijn. En als entree van onze mooie gemeente verdient het ook een mooie robuuste toegangsweg. Alleen, waarom nu zoveel geld voteren als we nog niet eens weten wat de plannen exact zullen worden? Het plan is nu geld vrij te maken om over 2 jaar de hele weg vervangen. Maar de wijk is dan nog niet klaar, dus zal er over deze nieuwe weg veel zwaar bouwverkeer rijden en bovendien zullen overgangen en kruispunten nog

wijzigen. Wat ons betreft dus even pas op de plaats en eerst de wijk gereed en dan de verkeersplannen concreet.

Terug naar de zomer. Kon het altijd maar zomer zijn zou je bijna zeggen Nou, ook al zijn we met de opwarming van de aarde hard op weg, dat kan toch niet de bedoeling zijn?! Ook het CDA Stede Broec vindt duurzaamheid erg belangrijk en daar moeten we ook lokaal ons best voor doen. Het vervangen van straatverlichting door LED is een mooi voorbeeld daarvan. Alleen vragen wij ons af of dat wel de variant is die het meeste rendement voor het milieu oplevert. De techniek gaat zo snel, we weten het simpelweg nog niet. Daarom vinden we het om nu een besluit te nemen, waarmee we nog 20 jaar LED gaan vervangen, te ver gaan. Het totale besluit omvat een slordige 2,5 miljoen. Vervangen voor LED is prima wat ons betreft, maar alleen als de straatverlichting is afgeschreven en als er nieuwe wijken worden gerealiseerd. Hiervoor dienen we een amendement in.

Het kan niet altijd zomer zijn…het wordt ook winter. En in de winter kan het glad zijn en moet er gestrooid worden. Maar kan dat niet beter? Er is gesneden in het aantal wegen op de strooiroutes, we hebben dit jaar nog niet veel vorst gehad, maar toch is het budget al op. Hoe kan dit? Het kost meer en we doen minder lijkt wel. Dit baart ons zorgen en we vragen hier extra aandacht voor van de portefeuillehouder.

Dat geldt ook voor het openbaar groen. Ook hiervoor trekken we structureel veel meer geld uit, mede omdat het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet meer is toegestaan. Maar wat gebeurt er nu? Onkruid dat tot aan je knieën staat…én we zijn er veel meer geld aan kwijt. Dit moet beter. We zijn blij met de beantwoording van de portefeuillehouder dat ook hij niet tevreden is en het bedrijf dat dit voor ons uitvoert, beterschap heeft beloofd. Want zeg nou zelf, als ze de stoep gaan maaien, dan gaat er toch echt iets niet goed?!

CDA Stede Broec is ook voor een zo veilig mogelijke gemeente. Er komen boa’s om toezicht te houden. Een vraag die ons ter oren kwam, is of de boa’s ook in Park de Woid toezicht kunnen houden en dan bij voorkeur ook in de avonduren. Een bord bij de ingangen van “hier wordt gesurveilleerd” en dan zo nu en dan in de ronde meenemen. Hopelijk werkt dit preventief.

Beste allemaal, dan de zorg. We weten hier als gemeente een goede en flinke bezuinigingsslag op te realiseren en toch goede zorg te verlenen aan diegenen die daadwerkelijk zorg nodig hebben. Over het algemeen dan. Want helaas blijkt uit een onderzoek naar de Jeugdzorg dat we helemaal niet goed presteren. Het onderzoek betrof 2015. En dat was het jaar van de transities, iedereen moest wennen, maar dit moet echt beter! We moeten ons inzetten voor deze kwetsbare groep. Ook hierin gaat de portefeuillehouder zich inzetten en daar zijn we blij om. Ook de zorg voor onze senioren heeft onze zorg. Over een paar jaar is de helft van de bevolking 50 jaar of ouder (en voordat ik de halve zaal over me heen krijg, met 50 ben je natuurlijk nog helemaal niet oud). We willen dat mensen langer thuis blijven wonen en is er meer ondersteuning door kinderen, buren, vrienden en familie nodig. Die cultuuromslag is nog niet gemaakt. Een beleveniscentrum, zoals in Hoorn, kan daarbij helpen. We vinden het dan ook jammer dat de provinciale subsidie hiervoor gestopt is, maar kijken uit naar het voorstel hoe de bewustwordingscampagne wordt voortgezet.

En om dure zorg wellicht te voorkomen, willen we mensen zo gezond mogelijk laten leven. Sport moet voor iedereen laagdrempelig toegankelijk zijn. Daarom dienen we een motie in om de mogelijkheden van en de behoefte naar buitensport te onderzoeken.

Voorzitter, samen bouwen aan een nog mooier zelfstandig Stede Broec. Plan Waterweide, uitbreiding van het Streekhof, buitensporten en in de toekomst hopelijk vaarwater in plan Zuid. Het gaat goed, maar het kan altijd beter en wij zullen ons daarvoor blijven inzetten. Samen met de SED organisatie, onze nieuwe burgemeester, wethouders en deze constructieve Raad, hebben we daar alle vertrouwen in. Dank u wel.