Transparant subsidiebeleid intern uit te voeren

Het college voorstel om € 48.000,- vrij te maken uit de post onvoorzien, voor de uitvoering van een onafhankelijk extern onderzoek om te komen tot een transparant en toekomstbestendig subsidiebeleid heeft het CDA samen met de OP gewijzigd naar een intern onderzoek.

Zoveel gemeenschapsgeld voor een onderzoek waarvan de expertise voor het uitvoeren ons inziens intern aanwezig is en het intern uitvoeren gezien de kennis van het ambtelijk apparaat, juist efficiënter kan werken, is niet gewenst.

Ingediende amendement:

CDA_Stede_Broec_Amendement_Subsidiebeleid