CDA Stede Broec opent aanval op fusieplannen

Het CDA in Stede Broec opent de aanval op de plannen van andere politieke partijen om bestuurlijk te gaan fuseren met andere gemeenten. De partij ziet niets in een bestuurlijke fusie en is verbaasd over het feit dat zij de enige partij is in Stede Broec die zich 100% uitspreekt voor behoud van een zelfstandige gemeente Stede Broec.

Waar GBS, OP en PvdA/GL zich in hun verkiezingsprogramma uitspreken voor een bestuurlijke fusie met de gemeenten Enkhuizen en Drechterland, sluiten ODS en de VVD het niet uit. Volgens het CDA kost een bestuurlijke fusie alleen maar geld, energie en lost het niets op. De partij voelt zich hierbij gesterkt door vele onderzoeken, bijvoorbeeld die van de Rijksuniversiteit Groningen (2014) en de Communication Concert (2018) waaruit blijkt dat herindelingen om financiële redenen zinloos zijn, de voorzieningen er niet beter op worden en de verwachte efficiëntievoordelen bijna altijd uitblijven. Dit komt mede doordat een fusie wel leidt tot minder bestuurders, maar aan de andere kant de loonkosten toenemen doordat bestuurders en ambtenaren in een grotere gemeente standaard in een hogere loonschaal belanden. Bovendien wordt de uitkering van het Rijk uiteindelijk lager. Ook blijkt dat in grotere (fusie)gemeenten, voorzieningen makkelijker worden weggesaneerd.

Lijsttrekker John Kok: “Bestuurlijke fusie leidt in onze ogen alleen maar tot minder voorzieningen, een bestuur dat minder verbinding heeft met de inwoners en bovendien zeker geen lagere kosten. Waarom zouden we dan onze eigen mooie identiteit opgeven? Het verbaast ons dat partijen als GBS en OP, die zich lokaal noemen, lijken te kiezen voor een kolossale gemeente van bijna 60.000 inwoners waardoor het lokale element van gemeentepolitiek juist verdwijnt. Het CDA wil juist zelfstandig blijven om de eigen identiteit met lokale vertegenwoordiging te behouden, het gemeentebestuur en gemeentehuis dichtbij de inwoners te houden en te voorkomen dat voorzieningen makkelijk weg worden gesaneerd’.